VOIP centrale

BS COMPUTER VoIP PBX TELEFONSKA CENTRALA & VoIP TELEFONIJA U OKVIRU PREDUZEĆA

Napredne BS Computer IP PBX telefonske centrale za preduzeća koje mi proizvodimo su zasnovane na modernom digitalnom modularnom sistemu koji se širi shodno potrebama svakog klijenta. Centrale su malih dimezija u industrijskom 19 inčnom 3U/4U kućištu koje se montira u postojeći serverski orman.
Na početku se centrala dimenzioniše na osnovu planiranog broja i tipa priključenih telefona i telekomunikacionih linija. Svaka tako postavljena centrala nudi standardne telekomunikacione funkcije. Zatim se na takvu osnovu dodaju potrebni programski i hardverski moduli koji proširuju mogućnosti centrale funkcijama koje su potrebne klijentu.
Postoji i mogućnost dodatnog programiranja funkcija koje nisu u standardnoj ponudi, odnosno programiranja funkcija koje su specifična potreba određenog klijenta.
VoIP (Voice over IP) ili prevedeno „glas preko mreže“ više nije tehnologija koja je dostupna samo „velikim“ firmama, već naprotiv sve je više zastupljena u malim i srednjim preduzećima zbog velikih ušteda koje se ostvaruju.
U sledećem tekstu pokušaćemo da Vam objasnimo koje su prednosti VoIP tehnologija nad običnim sistemima prenosa glasa, koje su moguće ustede i moguće buduće nadogradnje VoIP sistema.

Šta je VoIP?

VoIP je sistem prenosa glasa i slike koji za razliku od običnog dvožičnog prenosa koristi postojeću kompijutersku mrežnu infrastrukturu, koja ima daleko veće kapacitete prenosa. Samim tim moguće je postaviti VoIP telefon na bilo koju lokaciju na kojoj postoji mrežni priključak pa čak i na neke udaljene lokacije ukoliko se koristi neka od bežičnih mrežnih tehnologija (WiFi).

Standardne funkcije koje su uvek integrisane u centrali su:

* Muzika na čekanju
* Transfer poziva
* Konferencijska veza
* Identifikacija poziva

* Poziv na čekanju
* Preusmerenje poziva
* IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
* Snimanje ulazno/izlaznih linija

Telefoni koji mogu biti priključeni na centralu:

* Obični (POTS) telefoni
* Digitalni (ISDN) telefoni
* IP telefoni, pravi i softverski

Linije na koje centrala može biti priključena:

* Primarni ISDN (ISDN-PRI)
* Bazni ISDN (ISDN-BRI)
* VoIP kanal (SIP provider, VoIP gateway)
* GSM mobile gateway
* Obične (POTS) telefonske linije

Tip telefona i linija sa kojima će raditi naša centrala se određuje u trenutku naručivanja proizvoda. U većini slučajeva je i kasnije moguća neplanirana promena/proširenje, ali ukoliko je ta promena izvesna bolje je odmah da se najavi kako bi sistem sigurno, tj. dovoljno bio dimenzionisan za kasnije proširenje.

Funkcije centrale :

* IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
* Govorna pošta (sa daljinskim preslušavanjem i dostavom na e-mail)
* Proširenje muzike na čekanju (različita muzika za razne lokale, internet radio, itd…)
* FAX prijem (uz dostavu na e-mail ili štampač)
* FAX slanje
* VoIP gateway (povoljno pozivanje preko Interneta)
* VoIP server (povezivanje udaljenih lokala na sistem)

* VoIP DID brojevi (prijem poziva sa udaljenih javnih tel.brojeva)
* VoIP interkonekcija (povezivanje više udaljenih centrala u lokalnu mrežu)
* Detaljna statistika poziva (baza podataka sa pozivima)
* Snimanje razgovora
* GSM mobile gateway (mobilni gejtvej za jeftinije razgovore u mreži ili grupi)
* E-mail izveštaji i obaveštenja
* Kol centar (Call centre) sa redovima čekanja i prijavom/odjavom operatera (Automatic call distribution ACD, Virtual queuing, Computer telephony integration CTI, itd…)

Prednosti implemetacije BS COMPUTER IP PBX rešenja u Vašem preduzeću:

* Preduzeće zadržava postojeći standardni telefonski priključak
* Veliki broj lokala i bolji kvalitet zvuka
* Infrastruktura preko već postojeće računarske LAN mreže
* Profesionalni call centar, govorna pošta, muzika na čekanju…
* Ako postoje udaljene lokacije u okviru vašeg preduzeća moguće je besplatno telefoniranje
* Smanjuju se troškovi telefoniranja prema GSM mreži
* Međunarodni pozivi po ceni od 2 din./min.
* Mogućnost smanjenja troškova roaminga u inostranstvu pri korišćenju mobilnog telefona.
* Fleksibilnost – Gde god da postoji mrežni priključak tu postoji i VoIP, pa čak i na lokacijama koje je fizički nemoguće doseći.
* Jeftinija eksploatacija – I pored malo većih startnih izdataka u VoIP sistem u odnosu na standardne telefonske sisteme, VoIP sistem se mnogo brže isplaćuje zbog mnogo većih ušteda u odnosu na standardne tehnologije.

*Bolje korišćenje postojećih telekomunikacionih resursa – Pretpostavimo da imate dve telefonske linije na kojima se nalaze telefonski aparati i fax uređaji. Problemi sa istovremenim javljanjem na poziv, podizanjem slušalice u toku razgovora koji je već u toku, prekidanje fax komunikacije koja je u toku itd. Upotrebom VoIP-a ove stvari postaju proslost, postojeće dve linije postaju multifunkcionalne. Svaki telefonski aparat (uz dodatak jeftinog VoIP gejtveja) postaje VoIP telefon, fax takodje postaje VoIP uređaj a moguće je postaviti virtualne fax uređaje za svako odeljenje ili kancelariju. *Ograničavanje odlaznih poziva – sigurno ste imali slučajeva da neko u vašoj firmi zloupotrebljava službeni telefon za privatne potrebe. Postoje usluge telekomunikacionih operatera koje smanjuju mogućnost zloupotrebe, ali i oni kostaju i to ne malo (i moguće ih je dobiti samo na digitalnim linijama BRI i PRI, i ukoliko se ova opcija odabere nije moguća selektivna zabrana). Upotrebom VoIP-a moguće je ove zloupotrebe svesti skoro na 0. Ograničavanje izlaznih poziva može biti selektivno, tako da neki lokali neće imati nikakve privilegije dok će ostali imati veće privilegije ili neće uopšte imati ograničenja. Samo podešavanje zabrana vrši se na vašoj VoIP centrali.