VOIP centrale

karika koja povezuje

Prelazak klasične telefonije na IP mreže obećava nam u budućnosti manje troškove telefoniranja i primenu novih aplikacija.
Ovaj prelazak, takođe, predstavlja i izazov da se na pravi način ukomponuju dve potpuno različite tehnologije i filozofije.

voip tehnologija

BS Computer VoIP PBX telefonska centrala & VoIP telefonija u okviru preduzeća

Napredne BS Computer IP PBX telefonske centrale za preduzeća koje mi proizvodimo su zasnovane na modernom digitalnom modularnom sistemu koji se širi shodno potrebama svakog klijenta. Centrale su malih dimezija u industrijskom 19 inčnom 3U/4U kućištu koje se montira u postojeći serverski orman. Na početku se centrala dimenzioniše na osnovu planiranog broja i tipa priključenih telefona i telekomunikacionih linija. Svaka tako postavljena centrala nudi standardne telekomunikacione funkcije. Zatim se na takvu osnovu dodaju potrebni programski i hardverski moduli koji proširuju mogućnosti centrale funkcijama koje su potrebne klijentu. Postoji i mogućnost dodatnog programiranja funkcija koje nisu u standardnoj ponudi, odnosno programiranja funkcija koje su specifična potreba određenog klijenta. VoIP (Voice over IP) ili prevedeno „glas preko mreže“ više nije tehnologija koja je dostupna samo „velikim“ firmama, već naprotiv sve je više zastupljena u malim i srednjim preduzećima zbog velikih ušteda koje se ostvaruju. U sledećem tekstu pokušaćemo da Vam objasnimo koje su prednosti VoIP tehnologija nad običnim sistemima prenosa glasa, koje su moguće ustede i moguće buduće nadogradnje VoIP sistema.
Šta je VoIP?
VoIP je sistem prenosa glasa i slike koji za razliku od običnog dvožičnog prenosa koristi postojeću kompijutersku mrežnu infrastrukturu, koja ima daleko veće kapacitete prenosa. Samim tim moguće je postaviti VoIP telefon na bilo koju lokaciju na kojoj postoji mrežni priključak pa čak i na neke udaljene lokacije ukoliko se koristi neka od bežičnih mrežnih tehnologija (WiFi).
voip tehnologija

Standardne funkcije koje su uvek integrisane u centrali su:

* Muzika na čekanju
* Transfer poziva
* Konferencijska veza
* Identifikacija poziva
* Poziv na čekanju
* Preusmerenje poziva
* IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
* Snimanje ulazno/izlaznih linija

voip tehnologija

Telefoni koji mogu biti priključeni na centralu:

* Obični (POTS) telefoni
* Digitalni (ISDN) telefoni
* IP telefoni, pravi i softverski

voip tehnologija
voip tehnologija

Linije na koje centrala može biti priključena:

* Primarni ISDN (ISDN-PRI)
* Bazni ISDN (ISDN-BRI)
* VoIP kanal (SIP provider, VoIP gateway)
* GSM mobile gateway
* Obične (POTS) telefonske linije

voip tehnologija

Tip telefona i linija sa kojima će raditi naša centrala se određuje u trenutku naručivanja proizvoda. U većini slučajeva je i kasnije moguća neplanirana promena/proširenje, ali ukoliko je ta promena izvesna bolje je odmah da se najavi kako bi sistem sigurno, tj. dovoljno bio dimenzionisan za kasnije proširenje.