VOIP telefoni

karika koja povezuje

Prelazak klasične telefonije na IP mreže obećava nam u budućnosti manje troškove telefoniranja i primenu novih aplikacija.
Ovaj prelazak, takođe, predstavlja i izazov da se na pravi način ukomponuju dve potpuno različite tehnologije i filozofije.

voip tehnologija
Yealink SIP-T29G
voip tehnologija
Yealink SIP-T27G
voip tehnologija
Yealink SIP-T23G
voip tehnologija
Yealink SIP-T21 E2
voip tehnologija
Yealink SIP-T19P e2
voip tehnologija
Yealink SIP-T21P E2
voip tehnologija
Yealink SIP-T19 e2